Ga naar de inhoud

OOWGEDS IN BILLEKES : LES 5 p. 16, 17, 18 en 19

Les 5 p. 16 en 17

LES 5 p. 16 en 17

Voor de juiste uitspraak en schrijfwijze, zie bij Publicaties op deze site: Praktische Grammatica, p. 17 – 22, of Lexicon van het Hoegaards dialect, p. 7 – 14.

 • Woordenschat: èrowaléng = herhaling / koejboej = cowboy / vraaleuj = vrouwen / noewedig = nodig / gééjeve = geven/ ewèg = weg
 • Herhaling van het aanwijzend voornaamwoord ‘da’ (Grammatica p. 50) en de bezittelijke voornaamwoorden (Grammatica p. 52).
 • Herhaling van de uitspraak
 • Vervoeging van aave = houden / Hoofdtijden (Grammatica p. 59) / Vervoeging OTT: ig aaf, gèè eft, ééjàn eft, wèllen aave … / Opgelet ‘effe’ = heffen. Sommige vormen gelijk aan ‘aave’
 • Voltooid tegenwoordige tijd (Grammatica p. 68) en de onvoltooid toekomende tijd (Grammatica p. 69) / n’àjd um gegééjeve / ne zal um gééjeve
 • ‘um’, persoonlijk voornaamwoord voorwerpsvorm (Grammatica p. 48)
 • Herhaling vervoegingen zén en èmme ( Grammatica p. 66)
Les 5 p. 18 en 19

LES 5 p. 18 en 19

Voor de juiste uitspraak en schrijfwijze, zie bij Publicaties op deze site: Praktische Grammatica, p. 17 – 22, of Lexicon van het Hoegaards dialect, p. 7 – 14.

 • Woordenschat rond het dorp, de kermis en muziekinstrumenten / Woordenschat gebouwen gemeente (Grammatica p. 127), woordenschat rond kunst, sport en vrije tijd (Grammatica p. 138)
 • Woordenschat: kérek = kerk / troempét = trompet/ tàwre = toren / botsotos = botsauto’s / pééjàremajle = paardemolen/ uujere= horen
 • Voltooid tegenwoordige tijd (Grammatica p. 68): z’àjd um oep tööfel gezét / z’és nog iejene gon owale
 • Vragend bijwoord ‘Verwa’ ? (Grammatica p. 54) : verwa émme ze ni verwittigd?
 • lOEpe, uitspraak en schrijfwijze (Lexicon, p. 13, Grammatica p. 21) LOEpe wordt met hoofdletters geschreven omdat het om een lange ‘oe’klank gaat. Er is dus duidelijk een verschil tussen ‘boem = bom’ en ‘bOEm = boom’