Ga naar de inhoud
cropped-DGVHoegaarden-logo-1181x1181-1.png

Degazetvanhoegaarden.be
De Gazet van Hoegaarden, Outgaarden en Meldert Regio Tienen

Met medewerking van

OOWGEDS IN BILLEKES LES 49, p. 192, 193, 194 en 195 

Les 49, p. 192 en 193

LES 49, p. 192 en 193

Voor de juiste uitspraak en schrijfwijze, zie bij Publicaties op deze website: Praktische Grammatica, p. 17 – 22, of Lexicon van het Hoegaards dialect, p. 7 – 14.

 • Woordenschat: mowen = maan / groeder = groter / nèèg = zeer / slum = slim / miejer = meer / klènder = kleiner / klènste = kleinste / schoender = mooier / veujs = vies, raar / schàwljower = schooljaar / miejester = meester / iejel = heel / bààs = buis / sjaas = geluk / gààre = graag
 • Woordenschat kaft: druug = droog / gebràwke = gebroken / veuj = vuur / frètte = vreten
 • Vergelijkingsvormen van het adjectief herhaling (Grammatica p. 42, 43) groeder , ketter, rapper, veujzer, schoenste
 • Vergelijken (Grammatica p. 104 en 105)
 • Danken (Grammatica p. 106) bedànkt, mersi …
 • Zeggen hoe men zich voelt (Grammatica p. 129) ich zén kontènt van menaaje …
 • Persoonlijke wederkerende voornaamwoorden / de zelf vorm (Grammatica p. 48) menaaje …
Les 49, p. 194 en 195

LES 49, p. 194 en 195

Voor de juiste uitspraak en schrijfwijze, zie bij Publicaties op deze website: Praktische Grammatica, p. 17 – 22, of Lexicon van het Hoegaards dialect, p. 7 – 14.

 • Woordenschat: sjèf = chef / spoed oech = haast je / spoeje = haasten / schààve = schuiven / dààre (tààre) = durven / wunse = wensen / àwpe = hopen / àwpe = open / lekke = lukken / ààreg = erg / faat = fout / èksprès = opzettelijk / èkskezàjre = verontschuldigen / beduld = bedoeld / mèène = menen / sèwes = zo dadelijk / iejete = noemen / vajnowam = voornaam / aad = oud / polis = politie / schàwlmiejester = school meester 
 • Verzoeken, bevelen ( Grammatica p. 107) zwèège ! / doowd et licht owan !
 • Bedanken en ontwijkende formules (Grammatica p. 106) We dààre niks belàwve …
 • Hopen , wensen (Grammatica p. 108) ig àwp et ver oech …
 • Zich verontschuldigen (Grammatica p. 108) ’t és mèèn faat ni …
 • Begroeten (Grammatica p. 110) goejen dàg , tot sèwes …
 • Vragen naar iemand zijn naam, beroep, leeftijd (Grammatica p. 111) oows it ge ? …
 • Herhaling dagen van de week (Grammatica p. 77) dèèstàg …
 • Het wederkerig voornaamwoord (Grammatica p. 49) Ze zén mekander tàjge gekàwme …