Ga naar de inhoud
cropped-DGVHoegaarden-logo-1181x1181-1.png

Degazetvanhoegaarden.be
De Gazet van Hoegaarden, Outgaarden en Meldert Regio Tienen

Met medewerking van

OOWGEDS IN BILLEKES LES 47, p. 184, 185, 186 en 187 

Les 47, p. 184 en 185

LES 47, p. 184 en 185

Voor de juiste uitspraak en schrijfwijze, zie bij Publicaties op deze website: Praktische Grammatica, p. 17 – 22, of Lexicon van het Hoegaards dialect, p. 7 – 14.

 • Woordenschat: dezèlefste = dezelfde / mowen = maan / oep ajr aaje = op zichzelf / wééjereldbol = wereldbol / ààtlàj = uitleg / volle mowen = volle maan / neujve mowen = nieuwe maan / alef = half / làjg = leeg / tààre (dààre) = durven / dobèè = daarmee / vleujgende schàwtel = vliegende schotel / planàjt = planeet
 • Woordenschat kaft: bestowen = bestaan / braaërèè = brouwerij / Oowged = Hoegaards bier / biejeteplaan = bietenplein
 • Het gebruik van het wederkerend voornaamwoord / de zelf vorm (Grammatica p. 48), oep ajr aaje / ze wast ajraaje …
 • Voltooid tegenwoordige tijd (Grammatica p. 68) ich zén gewééjest …
 • Rangtelwoorden (Grammatica p. 46) den iejeste = de eerste …
 • Dààre / tààre (Lexicon p. 64) (Grammatica p. 60, voetnoot 106) / de twee vormen bestaan / hoofdtijden tààde, getààd
 • Woordenschat rond vervoermiddelen en beweging (Grammatica p. 120 en 121) vleujgende schàwtel …
Les 47, p. 186 en 187

LES 47, p. 186 en 187

Voor de juiste uitspraak en schrijfwijze, zie bij Publicaties op deze website: Praktische Grammatica, p. 17 – 22, of Lexicon van het Hoegaards dialect, p. 7 – 14.

 • Woordenschat: perseujs = precies / èd = hard / zuster = zuster / breuj = broer / vowaderskant = vaderskant / moowderskant = moederskant / zjust = zopas / brifke = briefje / màwge = mogen / kOEpe = kopen / gazéttewéngkel = krantenwinkel / belét = biljet / pèkske = pakje
 • Éd = hard / ét = hart (Grammatica p. 17) over schrijfwijze t-klank / we schrijven d of t naargelang de schrijfwijze van het Nederlands aad = oud / aat = hout
 • Woordenschat over de familie (Grammatica p. 112)
 • Telwoorden (Grammatica p. 45) / Vragen naar de prijs (Grammatica p. 124) ig ém um onded euro truggegééjeve
 • kOEpe = kopen , met lange OE-klank, vandaar de hoofdletters (Grammatica p. 21)