Ga naar de inhoud

OOWGEDS IN BILLEKES : LES 4 p. 12, 13, 14 en 15

Les 4 p. 12 en 13

LES 4 p. 12 en 13

Voor de juiste uitspraak en schrijfwijze, zie bij Publicaties op deze site: Praktische Grammatica, p. 17 – 22, of Lexicon van het Hoegaards dialect, p. 7 – 14.

  • Het bezittelijk voornaamwoord 3de  persoon, onbeklemtoond (Gram. p. 52)

zenen oowd                zen vraa          ze verstand

mannelijk                    vrouwelijk       onzijdig          

  • Persoonlijk voornaamwoord, voorwerpsvorm (Grammatica p. 48)

3de   persoon –  mannelijk: um / vrouwelijk : ajr

N’àjd um oepgenàwme

  • Vervoeging nàjme = nemen / kàwme = komen (Hoofdtijden Grammatica p. 59)
  • Vervoeging voltooid tegenwoordige tijd (Grammatica p. 68)

Hulpwerkwoord émme of zén + voltooid deelwoord

N’àjd oepgenàwme / ter és iejene bèègekàwme

  • Verkleinwoorden (Grammatica p. 88, 89) /  tööfel  toeufelke = tafeltje /      stop   stepke = zetpil /   poep  pupke = popje /  kajke  kekske = keukentje
Les 4 p. 14 en 15

LES 4 p. 14 en 15

Voor de juiste uitspraak en schrijfwijze, zie bij Publicaties op deze site: Praktische Grammatica, p. 17 – 22, of Lexicon van het Hoegaards dialect, p. 7 – 14.

  • Onregelmatig meervoud van zelfstandige naamwoorden (Grammatica p. 31)

Oowd  oejes    and  anne       vraa  vraaleuj

  • Vervoeging ‘mowàke

OTT: ich mowàk, gèè màkt, ééjà màkt, wèlle mowàke, gèlle màkt, zèlle mowàke

  • Heel wat zwakke werkwoorden komen uit het Frans (Grammatica p. 60)

àrrenzjàjre    deelwoord: gàrenzjàjd

zie ook: tappesàjre, rezenàjre, koejonàjre, vermassekràjre, avensàjre

              behangen, redeneren, kloten, zwaar toetakelen, vooruitgaan

  • Het onzijdig aanwijzend voornaamwoord DA (Grammatica p. 50 / dad és   dat is / da’s      dat is   (verkorte vorm)
  • Herhaling verkleinwoord tööfel   toeufelke (Grammatica p. 88)