Ga naar de inhoud

OOWGEDS IN BILLEKES : LES 35, p. 136, 137, 138 en 139

Les 35, p. 136 en 137

LES 35, p. 136 en 137

Voor de juiste uitspraak en schrijfwijze, zie bij Publicaties op deze website: Praktische Grammatica, p. 17 – 22, of Lexicon van het Hoegaards dialect, p. 7 – 14.

 • Herhalingsles met vragen
 • Woordenschat herhaling: jeng = jongen / deng = doen / maske = meisje / vraa = vrouw / belét = ticket / oowvajl? = hoeveel / vleujgtààg = vliegtuig / zéng = zien / kamerowad = kameraad / vröög = vraag / liejere = leren / schàwl = school / steujre = sturen
 • ‘rèès’ in het klassieke Hoegaards ‘vwàjàzje’
 • Wa? / Oewe ? / Oowvajl? / vragende voornaamwoorden (Grammatica p. 54)
 • Vervoeging ‘zéng’ / hoofdtijden (Grammatica p. 60) OVT: ich zàg, wèlle zowàge …
 • Voltooid tegenwoordige tijd (Grammatica p. 68) wad àj ter geschràjve ?
Les 35, p. 138 en 139

LES 35, p. 138 en 139

Voor de juiste uitspraak en schrijfwijze, zie bij Publicaties op deze website: Praktische Grammatica, p. 17 – 22, of Lexicon van het Hoegaards dialect, p. 7 – 14.

 • Woordenschat: wééjereld = wereld / Amàjrika = Amerika / mowen = maan / àjmel = hemel / oeweste = oosten / öövend = avend / oepkàwme = opkomen / ’s mereges = ’s morgens
 • Namen van landen (Grammatica p. 35) Amàjrika
 • Onregelmatige meervoudsvorming (Grammatica p. 31) land / lanne / and / anne
 • Tijdsaanduidingen (Grammatica p. 118) Wad eujr és et?
 • Windrichtingen / oeweste / zààde / nàwrde / wèste / afgeleid adjectief: oewesterse wind
 • Vervoeging van zéng = zien / ich zéng, gèè zeujt, ééjà zeujt, wèlle zéng, gèlle zeujt, zèlle zéng. De vorm ‘zéng’ wordt onder invloed van andere dialecten dikwijls vervangen door ‘zeujn’.