Ga naar de inhoud

OOWGEDS IN BILLEKES : LES 33, p. 128, 129, 130 en 131

Les 33, p. 128 en 129

LES 33, p. 128 en 129

Voor de juiste uitspraak en schrijfwijze, zie bij Publicaties op deze site: Praktische Grammatica, p. 17 – 22, of Lexicon van het Hoegaards dialect, p. 7 – 14.

  • Woordenschat: tàksi = taxi / kraape = kruipen / oto = auto / wàchtzowal = wachtzaal / rèlle = sporen / bils = dwarsliggers / belét = ticket / tàjgewàwdig = tegenwoordig / tesse = tussen/ sjaas = geluk
  • Vervoeging ‘kraape’ / ich kraap, gèè krept, ééjà krept, wèlle kraape / Hoofdtijden kràwp / gekràwpe (Grammatica p. 59)
  • Den tàksi / ne modernen trààn / Voor d of t, wordt er aan het lidwoord of een adjectief een ‘n’ toegevoegd / Grammatica p. 38, voetnoot 50)
  • Persoonlijke voornaamwoorden / ‘ter’ als derde persoon / Naa és ter in de stowase / (Grammatica p. 47, voetnoot 71)
Les 33, p. 130 en 131

LES 33, p. 130 en 131

Voor de juiste uitspraak en schrijfwijze, zie bij Publicaties op deze website: Praktische Grammatica, p. 17 – 22, of Lexicon van het Hoegaards dialect, p. 7 – 14.

  • Woordenschat: bàwve = boven / deujre = duren / urke = uurtje / moïndàg = maandag / dowàge = dagen / kamerowad = kameraad / mekander = elkaar / vwàjàzje = reis / lowet = laat / gelék = zoals
  • urke / verkleinwoorden / (Grammatica p. 88, 89, 90)
  • Dèèstàg / zoweterdàg /dagen van de week / (Grammatica p. 77, 118)
  • Mekander / wederkerig voornaamwoord ( Grammatica p. 49)
  • Zene kamerowad vröögt of ter zen valeujs moet drowàge / indirecte rede en indirecte vraag (Grammatica p. 101)