Ga naar de inhoud

OOWGEDS IN BILLEKES : LES 31, p. 120, 121, 122 en 123

Les 31, p. 120 en 121

LES 31, p. 120 en 121

Voor de juiste uitspraak en schrijfwijze, zie bij Publicaties op deze site: Praktische Grammatica, p. 17 – 22, of Lexicon van het Hoegaards dialect, p. 7 – 14.

  • Woordenschat: slööpkowamer = slaapkamer / néfest = naast / uujepeléng = doorlopend oorkussen, peluw / valeujs = valies / zowàkes = zaken / zieje = zee / trààn = trein / stowase = station / àwlog = oorlog
  • Woordenschat vrije tijd en reizen (Grammatica p. 138 en 139)
  • Woordenschat rond voertuigen (Grammatica p. 121) / nen trààn
  • Het voorzetsel (Grammatica p. 84) / oep/ nééjeve / néfest / no / in / mé / va(n)
  • Het lidwoord / invoeging van de ‘n’ voor ‘t’ of ‘d’ / nen trààn / Grammatica p. 38, voetnoot 50)
Les 31, p. 122 en 123

LES 31, p. 122 en 123

Voor de juiste uitspraak en schrijfwijze, zie bij Publicaties op deze site: Praktische Grammatica, p. 17 – 22, of Lexicon van het Hoegaards dialect, p. 7 – 14.

  • Woordenschat: um = hemd / strèèke = strijken / pràwpel = proper / aa(d) = oud / schajre = scheuren / deujne = dienen / vààl = vuil / kajkenanddoek = keukenhanddoek
  • Woordenschat rond kleding (Grammatica p. 113)
  • Aanwijzende voornaamwoorden (Grammatica p. 50 en 51) Dèè, dèèjà / da’s / dàjze
  • Pràwpel of pràwper / naar gelang de graad van oud Hoegaards / De tweede vorm onder invloed van het Nederlands.
  • Strèèke : hoofdtijden ‘stràjk’, ‘gestràjke’