Ga naar de inhoud

OOWGEDS IN BILLEKES : LES 25, p. 96, 97, 98 en 99

Les 25, p. 96 en 97

LES 25, p. 97 en 97

Voor de juiste uitspraak en schrijfwijze, zie bij Publicaties op deze site: Praktische Grammatica, p. 17 – 22, of Lexicon van het Hoegaards dialect, p. 7 – 14.

 • Woordenschat: krèèm frèsj = slagroom / koep = coupe / ajreke = horentje / àwre = horen / krémke = ijsje / frààt = fruit / gebrààke = gebruiken / èès = ijs / pasmontàïng = bivakmuts / bewowàre of bewoàre = bewaren / snàj = snee / broewed = brood / kééjes = kaas / gaïk(k)e = gaatje / koïke = gaatje / mààs = muis / bàwter = boter / dékkes = dikwijls / bàw = boterham
 • Verkleinwoorden (Grammatica p. 88 en 89) gat – gaïkke / kot – koïke / àwre – ajreke / krèèm – krémke / Uitspraak en schrijfwijze ‘gaïkke’ (Grammatica p. 21, 22)
 • Woordenschat rond voeding (Grammatica p. 125, 126) frààt …
 • Woordenschat rond kledingsstukken (Grammatica p. 113), pasmontàïng
Les 25, p. 98 en 99

LES 25, p. 98 en 99

Voor de juiste uitspraak en schrijfwijze, zie bij Publicaties op deze site: Praktische Grammatica, p. 17 – 22, of Lexicon van het Hoegaards dialect, p. 7 – 14.

 • Woordenschat: appelseujn = appelsien / alef = half / kàwke = koken / vaj = voor / stèèke = steken / verkét = vork / ter daj = erdoor / teluujer = bord / aave = houden
 • Woordenschat rond voeding (Grammatica p. 125, 126)
 • Vervoeging ‘kàwke’ / Hoofdtijden: kokte – gekokt / OTT: ich kàwk / gèè kokt
 • Vervoeging ‘stèèke’ / Hoofdtijden: stàwk – gestàwke / OTT: Ich stèèk, gèè stékt, wèlle stèèke …
 • Les op de schrijfwijze ‘petate’ of ‘patate’, naargelang de articulatie.
 • Tijdsaanduidingen (Grammatica p. 118)
 • Vervoeging aave / ig aaf, gèè eft (efd) / hoofdtijden (Grammatica p. 59)