Ga naar de inhoud
cropped-DGVHoegaarden-logo-1181x1181-1.png

Degazetvanhoegaarden.be
De Gazet van Hoegaarden, Outgaarden en Meldert Regio Tienen

Met medewerking van

OOWGEDS IN BILLEKES  LES 2, p. 4, 5, 6, 7

TESTLES 4 -5

LES 2, p. 4 en 5

Voor de juiste uitspraak en schrijfwijze, zie bij Publicaties op deze site: Praktische Grammatica, p. 17 – 22, of Lexicon van het Hoegaards dialect, p. 7 – 14.

  • Hier wordt het persoonlijk voornaamwoord verder uitgediept, zowel beklemtoond als onbeklemtoond (Grammatica p. 47, 48)

                ‘we, ze’  = onbeklemtoond

                ‘wèlle, zèlle’ = beklemtoond

  • Ook het werkwoord ‘zén’ = zijn komt weer aan bod. (Grammatica p. 66)
  • Het aanwijzend voornaamwoord ‘dééjà’, wordt in het meervoud ‘dèè’ (Grammatica p. 50)
  • Het voltooid deelwoord van ‘sprénge’ = ‘gesprenge’ (Grammatica p. 59)
  • Voor ‘mekander’ = elkaar, zie Grammatica p. 49
  • Giejen: verkorte vorm: ‘gi’

LES 2, p. 6 en 7

  • Gebruik van het onbepaalde lidwoord (Grammatica p. 38)

                ne man   en vraa    e koppel

Wie dit aanvoelt in het dialect kent meteen ook het geslacht van het woord in het Nederlands. Dit klopt in 95% van de gevallen.

  • De aanwijzende voornaamwoorden, zowel bijvoeglijk als zelfstandig gebruikt (Grammatica p. 50 – 51) komen aan bod.

Dèèjàn és                         dééjà man

Dèè és       zelfstandig   dèè vraa     bijvoeglijk         

Dad és                              da kind

  • Het gebruik van het werkwoord ‘zén’= zijn, zie Grammatica p. 66
  • ‘Schoewen’ = schoon, is een adjectief met een afwijkende verbuiging (Grammatica p. 42)

                M: ne schoewene man

                Vr:  en schoewen vraa

               Onz:  e schoewe koppel