Ga naar de inhoud

SINT-CATHARINAPROCESSIE INGEKORT DOOR DE REGEN

HOEGAARDEN – In Hauthem vond de Sint-Catharinaprocessie plaats. Gestart bij lichte regen werd de processie halfweg ingekort. In plaats van door te stappen tot aan de helling aan de ingang van Hauthem of rond de blok te draaien, werd aan de cabine gewoon rechtsomkeer gemaakt. De muzikanten hadden al eerder aangegeven dat ze bij regenweer niet verder zouden spelen. De terugkeer naar de kapel verliep iets vlotter, want het ritme van de trommels verhoogde waardoor iedereen nog relatief droog binnenkwam. De ingekorte processie is misschien de gelegenheid om het verhaal van de heilige Catharina en de kapel iets langer uit te werken.

De start van de processie
De muzikanten trotseren de regen

Op 6 juli 1957 wordt de Sint-Catharinakapel van Hauthem  bij KB beschermd. Vermoedelijk werd deze bidplaats in de tijd van de kruistochten gesticht. Wellicht werden toen de relieken van de martelares Catharina of Katharina van Alexandrië (+307) naar hier overgebracht. De huidige kapel dateert uit het begin van de 16de eeuw. De relieken raakten zoek. De belangrijkste onderhoudswerken aan de kapel gebeurden in de 2de helft van de 18de eeuw. In 1765 en 1766 werd de huidige sacristie heropgebouwd. Sinte-Katrien werd gevierd op 25 november en ook op de eerste zondag van mei met de processie, ter herinnering aan de kapelwijding.

In 2007 was de Sint-Catharinakapel dringend aan renovatie toe. De meest dringende herstellingen vonden al plaats in in dat jaar. In 2007 kwam het altaar van de kapel van het Sint- Jozefrusthuis, bij de sluiting daarvan naar Hauthem. In de kapel bevinden zich nog een schilderij van Sint-Gorgonius, en één van Sint-Rochus.

 

LEGENDE VAN SINT- CATHARINA

In “Kerk en Leven van 17 november 2010 werd dieper ingegaan op de heilige Catharina, of Catharina van Alexandrië (rond 307), één van de populairste heiligen uit de middeleeuwen. Het meest bekend is “Het rad van SinteKatrien” waarvoor de mensen op bedevaart komen. Catharina was volgens de populairste legende de dochter van Costus, gouverneur van Alexandrië. Ze beloofde aan de heer haar maagdelijkheid, en was zeer belezen.

Aan de cabine werd rechtsomkeer gemaakt

Keizer Maxentius werd verliefd op haar, maar ze weigerde te trouwen, zelfs onder de gruwelijkste folteringen. Hij stuurde veertig heidense filosofen op haar af, om haar te bekeren, maar zij bekeerde hen. Daarna wilde hij haar laten verbrijzelen op een rad met scherpe ijzeren punten, maar in plaats van Catharina brak het rad, getroffen door de bliksem. Toen hij haar wilde laten verbranden, waaide het vuur over op de beulen. Uiteindelijk lukte het hem haar te onthoofden, en uit de halswonde stroomde melk die de stad van de pest bevrijdde. Engelen zouden haar lichaam naar de Sinaïberg gebracht hebben, waar het rond 800 werd teruggevonden. In de loop der tijden hebben sommigen ernstig getwijfeld aan haar bestaan, want ze werd in 1969 van de heiligenkalender afgevoerd. – HCH

Het volledige verhaal over Sint-Catharina is te lezen bij ‘Kronieken’ op deze website,  in de Kroniek van Hoegaarden, Meldert en Outgaarden, 1900 – 1977 / 2008- 2011, op pagina 81 en 82