Ga naar de inhoud

PATER NEPO VERDEDIGDE MET SUCCES DOCTORAAT  IN DE THEOLOGIE

HOEGAARDEN / LEUVEN – Pater Napoleon James Ray, in Hoegaarden beter bekend als pater Nepo, verdedigde met succes zijn doctoraat aan de KUL ‘The Place of Mary in Contemporary Theological Research. An Investigation of the Contribution of  Virgilio Elizondo  and Elisabeth A. Johnson’. Dit waren  grote theologen uit het verleden. Promotor was  Dr. Joris Geldhof, co-promotor Dr. Jacques Haers. Er was heel wat belangstelling voor de publieke verdediging van het doctoraat.

Er waren meer dan honderd mensen aanwezig bij de verdediging in Leuven, waarvan een dertigtal parochianen van Hoegaarden en ook nog mensen van Scherpenheuvel waar pater Nepo onderpastoor is.

Pater Nepo bij de verdediging van zijn doctoraat © Sonia Veroeveren

Tijdens de zondagsviering in Hoegaarden, dankte priester Nepo zijn parochianen voor zijn interesse voor zijn doctoraat. Hij gaf aan de mensen ook nog een boodschap mee over Kerstmis als familiefeest. “Toen ik jaren geleden naar België kwam heb ik een eerste eenzame kerst doorbracht. In India vierden wij samen met de paters van de congregatie, maar in België gingen die allen naar huis om kerstmis te vieren, en bleef ik dat eerste jaar alleen achter. Kerstmis moet altijd een familiefeest of een feest onder vrienden zijn”.

MONTFORTAAN

Op zondag 14 juni 2020 ging priester Nepo James Raj, zijn eerste viering voor in de Sint-Gorgoniuskerk van Hoegaarden na corona.  Pater Nepo James is Montfortaan uit Leuven, geboren op 20 juni 1984 , en  dus  nog een superjonge dertiger. Het eerste jaar ging hij als dienstdoende priester de zondagsvieringen voorgaan. Hij volgde hiermee Pater Cornie Nelissen op, maar ondertussen is hij officieel aangesteld samen met de zoneploeg

Priester Nepo James Raj is één van de jongste paters van het Leuvense Montfortaans klooster. Naast zijn doctoraat in de mariologie en zijn priesterschap in Scherpenheuvel, begeleidt hij ook bedevaarten vooral naar zijn geboorteregio in India. – HCH